Thiết kế website kiếm tiền với affiliate

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bảng báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

* Thanh toán chia làm 3 lần.  | Lần 1: 30% , Lần 2: 40% , Lần 3: 30%.