Chính sách quyền riêng tư khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook

chinh-sach-quyen-rieng-tu-khi-nguoi-dung-dang-nhap-bang-tai-khoan-facebook

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook trên trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook của chúng tôi.

  1. Thông tin cá nhân thu thập: Khi bạn sử dụng tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook, chúng tôi chỉ yêu cầu truy cập các thông tin cơ bản mà bạn đã chia sẻ trên tài khoản Facebook của mình. Điều này bao gồm tên, hình ảnh hồ sơ và địa chỉ email đã được xác minh. Chúng tôi không yêu cầu hoặc truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân khác mà không được sự đồng ý của bạn.

  2. Mục đích sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp khi đăng nhập bằng tài khoản Facebook để tạo và quản lý tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn, bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh nội dung và các tính năng khác phù hợp với sở thích của bạn.

  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc phá hoại. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và đối tác có quyền truy cập vào thông tin cá nhân nếu cần thiết để thực hiện công việc và chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư.

  4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp.

  5. Quyền kiểm soát thông tin cá nhân: Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin này bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể từ chối việc đăng nhập bằng tài khoản Facebook và tạo tài khoản riêng trên trang web của chúng tôi.

  6. Cookie và công nghệ theo dõi: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin không cá nhân về việc sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn. Thông tin này được xử lý theo Chính sách Cookie của chúng tôi.

  7. Liên kết bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Hãy đọc kỹ chính sách của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

  8. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook của chúng tôi sau khi thay đổi chính sách sẽ được coi là chấp thuận các điều khoản mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Lưu ý: Chính sách trên chỉ là một ví dụ và không thay thế cho một chính sách thực tế dựa trên nhu cầu cụ thể của trang web và luật pháp hiện hành. Để đảm bảo tính phù hợp và pháp lý, nên tham khảo luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý khi soạn thảo chính sách quyền riêng tư cho trang web của bạn.

Phản hồi bài viết

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.